zonguldaksinav@hotmail.com +90 (372) 266 03 00

Rehberlik Tanımı ve İlkeleri

Rehberlik, yol gösterme, kılavuzluk etme anlamına gelmesinin yanında; rehberliğin bilimsel tanımlamasında, bireyin kendisini tanıması, problemlerini çözmesi, akılcı kararlar alması, çevresiyle dengeli ve uyumlu bir etkileşime girmesi, gizli güçlerinin farkına varması için bireye sunulan profesyonel ve sistematik bir yardım süreci olduğu şeklinde tanımlanmaktadır.

Rehberliğin amacı, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, ortak bir anlayışın sağlanmasında ve başarıya ulaşmasında bazı ilkelerin benimsenmesi temel koşuldur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetlerine yönelik temel ilkesel anlayış şu şekildedir.

Bu ilkeler perspektifinde, öğrencinin öğrenme ve gelişim yolculuğunda öğrenciyi merkeze alan, paydaşlarla işbirliğini önemseyen bir anlayışla hareket etmekteyiz. Rehberlik çalışmalarının öğrencinin duygusal-sosyal, akademik – eğitsel, kariyer-mesleki alanda bütün olarak geliştirmeyi hedefleyen ve bu hedeflere giderken insancıllığı, bilimselliği ve profesyonelliği kendisine ilke edinen bir disiplindir. Sınav Eğitim Kurumları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak, rehberlik ilkelerini kendisine ilke edinmiştir.

Pozitif Rehberlik Anlayışı

Rehberlik ilkelerini benimseyen bir anlayışın yanında, öğrencilerin doğasında var olan pozitif ve güçlü yönlerini anlamaya ve ön plana çıkarmayı temel hedef kabul eden, ‘’Pozitif Rehberlik’’ anlayışını önemsemekteyiz.

Pozitif Rehberlik anlayışı perspektifinde Sınav Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi olarak;

  • Öğrencileri problem çözemeyen, bağımlı, korkan, problem çıkartan, sorumluluk alamayan, zarar veren, başarısızlık eğiliminde, motive olmak için hep birilerinden onay bekleyen gibi negatif ve olumsuz sıfatlar üzerinden tanımlamıyoruz,
  • Her öğrencinin öğrenme potansiyeli ve becerilerinin olduğunu ve öğrenci için olumlu bir iklim oluşturulduğunda öğrenme beceri ve potansiyelinin gelişeceğini düşünmekteyiz,
  • Öğrencilerin sorun üreten olarak görmek yerine, öğrencilerin sorunlarla başa çıkabilecek özelliklerinin olduğunu düşünmekteyiz,
  • Öğrencilerin zayıf ve olumsuz özelliklerini görmek ya da o yönlerine odaklanmak yerine; iyileştirici ve geliştirici etkisi daha hızlı olan güçlü ve olumlu özelliklere daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünmekteyiz.
  • Öğrencilerin olumlu özelliklerinin, öğrenme ve başarılı olmayı kolaylaştıran özelliklerinin belirlenip, geliştirilebilmesi için öğretmen-öğrenci-veli ve sınıf-okul-aile sistemlerinin birlikte çalışması ve uyumunun gerekliliğini olduğunu düşünmekteyiz.

Pozitif Rehberlik Modelinde, olumlu duygular, bağlanma, olumlu ilişkiler, anlam / farkındalık ve yeterlilik / başarı öğrencilerin psikolojik sağlığı ve okul başarısı için oldukça önemlidir. Bu değişkenler duygusal-sosyal, akademik – eğitsel ve kariyer – mesleki alanda bireylerin gelişimleri için en temel ve belirleyici faktörlerdir.

Mutluluk, neşe, huzur gibi olumlu duygular; öğrencilerin arkadaşlarıyla ilişkilerini güçlendirdiği gibi, öğrenme, bellek, hafıza, dikkat gibi okul başarısını da pozitif yönde etkilemektedir. Öğrenirken ve gelişirken keyif alma, zamanının nasıl akıp gittiğine fark etmeme olarak bilinen bağlanma (odaklanma), öğrenme verimini artıran ve dolayısıyla öğrencinin başarısını da etkileyen bir durumdur. Öğrencinin öğretmen ve arkadaşlarıyla geliştirdikleri pozitif ilişkiler, öğrencinin okula, öğrenmeye, uyumunu kolaylaştırıcı önemli bir faktördür. Öğrencinin, derslere, arkadaşlarına, yaşadıklarına vb bir anlam verebilmesi, bunların farkına varabilmesi; mutlu bir öğrenci olmasına, sağlıklı kariyerler almasına ve öğrenme motivasyonuna doğrudan katısı olacaktır. Son olarak, öğrencini yeterlik ve becerilerine güvenmesi hedefleri ve amaçlarına ulaşmada önemli bir inanç olduğunu söyleyebiliriz.

Sınav Eğitim Kurumları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak, öğrencilerin duygusal sağlık ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak için;

  • Sınıf içinde ve dışında pozitif duyguları daha fazla yaşamalarına
  • Öğrenmede keyifli zamanlar yaşamalarına; öğretmen ve arkadaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmelerine
  • Neyi?, nasıl?, niçin? öğrendiklerine
  • Amaçlarına ulaşabilecek yeterliliklerine inanmalarına yardımcı olacak etkinlik ve yaklaşımları onlara gösterme çabasındayız.

Gözü yüksekte olanlar! SINAV OLSUN, SAĞLAM OLSUN!          Kaliteye Online Kayıt