zonguldaksinav@hotmail.com +90 (372) 266 03 00

Ortaokul İngilizce Eğitimi

Öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘Yazma, Okuma, Di̇nleme ve Konuşma’ becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve  aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları   amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21. Yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.
 
İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuş, dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır.
 
Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 
 
8.sınıfta İngilizce eğitimi liseye geçiş sınavı olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanır. Bu süreçte öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymazlar. Gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmalarıyla zaten okul içinde yapılır.

KULÜPLERİMİZ

Jmun Kulübü

JMUN ( Junior Model United Nations ), ortaokul öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Birleşmiş Milletleri model alan bu organizasyon, öğrencilerimizin farklı ülkeleri temsil ederek bir parlemento oluşturmalarını ve bu ülkeleri temsil ederken dünya sorunları ile ilgili farkındalık yaşamalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimize dünya dili olarak kabul edilen İngilizceyi kullanarak çözüm üretme fırsatı da yaratmaktadır.

Destination Imagination (DI)

Bu programda takım halinde görev alan öğrencilerin; anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. Öğrenciler seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında, ( Problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte ) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar.

Programda görev alan öğrenciler, sunumlarını önce ulusal platformda (ülke turnuvasında) yaparlar, dereceye girmeleri halinde de davet edildikleri Dünya Finallerinde gerçekleştirirler.

World Scholars Cup (WSC)

Dünya’da kırktan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası), üç etaptan oluşan uluslararası bilgi yarışmasıdır.

Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Odaklanılan çalışma ise; farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait düşünceler ve durumlarla ilgili münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.

Yarışma, küresel öğrenme festivaline dönüşen bir turnuva niteliği taşımaktadır. Turnuva, dört temel bölümden oluşmaktadır: “The Scholar’s Challenge, Collaborative Writing, The Team Debate ve The Scholar’s Bowl”. Bazı turnuvalarda bu bölümlere ek olarak  sosyal ve akademik  bölümler de yer almaktadır. 

Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar, haziran ayı sonunda düzenlenen  Dünya Turnuvası’na katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada başarılı olan öğrenciler ise kasım ayında Yale Üniversitesinde düzenlenen “Tournament of Champions”a (Şampiyonlar Turnuvasına) katılma hakkını elde ederler.

İngilizce Drama

Öğrencilerin dil becerilerinin sanat faaliyetleri ile gelişmesine katkı sağlamak amacı ile gerçekleştiren bir çalışmadır. Yabancı dil öğretiminde öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenciye deneyim ve yaşantı kazandırılması çok önemlidir.

Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olan drama çalışmaları kültürel ögelerin aktarımıyla da sentezlenen keyifli bir sürece dönüşür.

Kulübümüzde öğrenciler önemli değerleri içselleştirerek ve eğlenerek öğrenirler.  Bu çalışmalar, öğrencinin empati yeteneğinin, yaratıcılığının, estetik ve sanatsal yönünün gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciye  sosyal duyarlılık ve öz güven kazandırır.

Ayrıca drama detaylı bir ön hazırlık gerektirdiğinden, öğrenci sınırlı ders süresinin dışında da yabancı dile ek zaman ayırmış olur. 

Etkinliklerimiz

  • Battle of the Books
  • Reading Competition
  • Spell Event
  • Scrabble Tournament
     

Sınav Ortaokullarında ayrıca;

Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve öğrendiklerini pratik etme imkanı  sağlamak amacıyla İngiltere ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezi ve organizasyonlar düzenlenmektedir.

Kanada Eğitim Bakanlığı Akademik Ay Programı, öğrencilerin Mayıs ya da Eylül ayında, bir ay süreyle Kanada’da lise eğitimi görmelerini, İngilizcelerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Öğrenciler programı başarıyla tamamladıklarında katılım sertifikası almaya hak kazanırlar.

Gözü yüksekte olanlar! SINAV OLSUN, SAĞLAM OLSUN!          Kaliteye Online Kayıt