zonguldaksinav@hotmail.com +90 (372) 266 03 00

Başarı ve Kariyer İçin Rehberlik ve Danışmanlık

Sınav Ortaokullarında rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi, eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber öğretmeni ve eş güdüm halinde çalışan bir danışman / mentör öğretmeni vardır.​
 
Sınav Ortaokullarında başarı takibi, devam – devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE OKUL (Takip, Hakkaniyet, Empati) prensiplerini de içeren “Değerler Eğitimi” rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülür.
 
Sınav Ortaokulları haftalık ders programında 1 saat “Rehberlik ve danışmanlık saati” olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra, “Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği”, “Başarısızlık Nedenleri Testi”, “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği”, “Problem Tarama Envanteri”, “Sınav Kaygısı Ölçeği”, “Mesleki Eğilim Belirleme Testi” gibi çalışmalar yapılır. 
 
Sınav Ortaokullarında ayrıca “Verimli Çalışma Kılavuzu”, “Sınav Sistemleri Kılavuzu”, “Aile Kılavuzu”, “Taban Puanlar Kılavuzu” gibi rehberlik kitapçık ve dokümanları öğrencilere verilir ve ilgili sunumlar yapılır.

Gözü yüksekte olanlar! SINAV OLSUN, SAĞLAM OLSUN!          Kaliteye Online Kayıt