zonguldaksinav@hotmail.com +90 (372) 266 03 00

Burs Şartları ve Oranları

1. Sınav sonuçlarına göre indirim ve burs oranları;

%100 eğitim bursu için soruların en az %95’ini,
%75 eğitim bursu için soruların en az %85’ini,
%50 eğitim bursu için soruların en az %80’ini,
%25 eğitim bursu için soruların en az %75’ini,
%15 eğitim bursu için soruların en az %65’ini net yapanlardan en yüksek puandan başlayıp belirlenen sayı kadar sıralama yapılarak indirim/burs verilir.

2. Sınav sonuçlarına göre kontenjan dâhilinde; 5. sınıfta 5, 6. sınıfta 5, 7. Sınıfta 5 ve 8. Sınıfta 5 başarılı öğrenciye indirim/burs verilecektir.

3. 19. maddedeki başarı oranı ile sıralamaya giren öğrencilerden %10’una %100, %10’una %75, %20’sine %50, %30’una %25, %30’una %15 oranında indirim/burs verilir.

4. Bursluluk sınavında kazanılan burs/indirimler ile erken kayıt ve diğer indirimler birleştirilmez. İndirimlerin en yüksek olanı uygulanır. Ayrıca %50 ve üzeri burs/indirim kazanan öğrencilere erken kayıt ve kardeş indirimi uygulanmaz.

5. Sınav Koleji Özel Zonguldak Ortaokulu, eşitlik vb. durumlarda gerek duyarsa öğrencileri ikinci bir sınava çağırabilecektir.

6. Eşitliğin bozulmadığı durumda, öncelikle Türkçe neti fazla olana, bunun eşitliği durumunda Matematik neti fazla olana, onun da eşitliği durumunda doğum tarihinde yaşı küçük olana, tekrar eşitlik durumunda kız öğrenciye, onun da eşitliği durumunda eşitliği devam eden öğrencilerin tamamına kazandıkları burs/ indirim verilir.

7. Sınav barajını aşarak okulumuza kayıt hakkı kazanan ve 02/04/2021 tarihine kadar kayıt yaptıran yeni öğrencilerimize %5 erken kayıt indirimi uygulanır.

8. Burs/indirim ya da okulumuza kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, ilgili sınıfta kontenjan tamamlanana kadar devam eder.

9. Sınav Koleji Özel Zonguldak Ortaokuluna öğrenci alımı için uygulanacak Bursluluk ve Giriş Sınavı baraj puanı; Sınava giren öğrencilerin sayısı, başarı durumu ve ilgili sınıfların kontenjanları dikkate alınarak belirlenir.

10. Kazanılan burs/indirim ortaokulun öğrenim süresi sonuna kadar geçerlidir. Ancak okul kurallarına uymayan, disiplin cezası alan ve akademik başarısı sınıf ortalamasının altına düşen öğrencilerin indirim/bursları yeniden değerlendirilir.

11. Kazanılan burs eğitim ücretini kapsamaktadır. Yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, ders materyalleri vb. ücretleri veliye aittir.

12. Tam burslu eğitim görecek öğrenciye, eğitim sırasında, öncesinde ve sonrasında eğitim ücretinde maddi yükümlülük getirilmeyecektir.

İletişim Bilgileri

Sınav Koleji Özel Zonguldak Ortaokulu

Adres : Güney mah. Meşe cad. No:54 Kozlu / Zonguldak

Tel     : 0372 266 04 00  –  0507 311 73 51

Seçili Kurul

Sınavlar kurum bilgi işlem merkezince okuyucu marifetiyle okutulacak, Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezi alan öğretmeni / yazarları kontrolünden sonra sonuçların açıklanması işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Gözü yüksekte olanlar! SINAV OLSUN, SAĞLAM OLSUN!          Kaliteye Online Kayıt