zonguldaksinav@hotmail.com +90 (372) 266 03 00

Empowering Teacher Competence to Promote Social Entrepreneurship in European Schools

2020-1-HU01-KA201-078610

Proje Başlangıç Tarihi :2020-09-01

Proje Bitiş Tarihi: 2022-08-31

Toplam Bütçe: 169.012,00 EUR

Koordinatör:

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,Hungary

Ortaklar :

 • Tudás Alapítvány, Hungary
 • Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Turkey
 • Zonguldak Sınav Koleji, Turkey
 • Gimnazija Novo mesto, Slovenia
 • DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO, Slovenia
 • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Greece
 • I.M.Panagiotopoulos, Greece

Öğretmenler, girişimcilik eğitiminin geliştirilmesinde kritik bir role sahiptir.Bu bağlamda bu proje ile nihai olarak tüm öğrencilerin sosyal girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim sürecinin her aşamasında kullanabilecekleri yüksek kaliteli girişimcilik eğitimi almalarını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Projenin devam edeceği 24 aylık süreç içerisinde Macaristan, Türkiye, Yunanistan ve Slovenya’dan 4 orta öğretim okulu ve dört kar amacı gütmeyen kuruluştan toplam 32 öğrencinin katılacağı iki karma hareketlilik, 115 öğretmenin dahil olacağı dört öğretmen eğitimi ve kitlesel çevrim içi açık kurslar (MOOCs) planlanmaktadır.

Uzun vadede, projeden beklenenler şunlardır:

Özellikle genel orta öğretimde olmak üzere okul müfredatında temel bir yetkinlik olarak girişimciliği tanıtarak, öğrenciler arasında yenilikçi ve girişimci zihniyetleri canlandırmak ve bu amacın öğretim materyallerine doğru şekilde yansıtılmasını sağlamak;

Girişimciliğin öneminin eğitim sistemlerine doğru yansıtılmasını sağlamak -Avrupa’da okul eğitim sistemi içinde gençlerde sosyal inovasyonu ve sosyal girişimcilik becerilerini artıran yeni bir girişimcilik eğitimi modeli tasarlamak ve geliştirmek.

2020-1-HU01-KA201-078610

Project Start Date:2020-09-01

Project End Date: 2022-08-31

TOTAL BUDGET: 169.012,00 EURO

Coordinator:

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,Hungary

Partners :

 • Tudás Alapítvány, Hungary
 • Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Turkey
 •  Zonguldak Sınav Koleji, Turkey
 • Gimnazija Novo mesto, Sloveniz
 • DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO, Slovenia
 • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Greece
 • I.M.Panagiotopoulos, Greece

‘Sense of initiative and entrepreneurship’ can be broadly defined as the capacity to turn ideas into action, ideas that generate value for someone other than oneself. Sense of initiative and entrepreneurship is a transversal key competence, which every citizen needs for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment in the knowledge society. (Entrepreneurship Competence Framework, 2016).

In the European reference framework ‘Entrepreneurship and a sense of initiative’ is one of eight key competences for lifelong learning which citizens require for their personal fulfilment, social inclusion, active citizenship and employability in a knowledge-based society.All students should have access to entrepreneurship education, which should be offered in all types and at all levels of education. Teachers and schools are key agents: an individual’s chances of receiving good quality entrepreneurship education has depended mainly on the enthusiasm of teaching staff and their ability to secure the right resources. Teachers have a critical role to play in the development of entrepreneurship education.

In this respect,with this project we aim to build a system that ultimately enables all  students   to receive high quality entrepreneurship education that they can use  at every stage of the educational process to develop social entrepreneurship competencies 

To realize this aim  to  train 32  students  through  2   blended mobility of school learners and  115 teachers in 4 joint staff trainings    embedded with MOOCs with 4 secondary schools and four non profit organisations  from Hungary,Turkey,Greece and Slovenia in 24 months,

In the long run,the project is expected to :

stimulate innovative and entrepreneurial mindsets among students   by introducing entrepreneurship as a key competence in school curricula, particularly in general secondary education and ensure that it is correctly reflected in teaching material;

ensure that the importance of entrepreneurship is correctly reflected in education systems

 design and develop a new model of entrepreneurship education boosting social innovation and social entrepreneurial skills in young people within the School education system in Europe.

Galeri

Proje Sosyal Linkler

Basında Proje

Partnerlerimiz

Gözü yüksekte olanlar! SINAV OLSUN, SAĞLAM OLSUN!          Kaliteye Online Kayıt