zonguldaksinav@hotmail.com +90 (372) 266 03 00

Sınav Eği̇ti̇m Kurumlarında Psi̇koloji̇k Danışmanlık ve Rehberli̇k

Sınav Eğitim Kurumları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencileri olumlu ve güçlü yönlerini öne çıkarıp geliştirmeyi hedefleyen Pozitif Rehberlik anlayışını benimsemektedir.

Öğrencilerin; öğrenirken keyif almaları, sınıf ve okulda pozitif duygular yaşamaları, olumlu iletişim ikliminin bir parçası olmaları, öğrenme ve gelişim süreçlerinin farkına varmaları ve öz güven/yeterlilik inançlarının yüksek olmaları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin öncelikleri arasındadır.

Öğrenci duygusal-sosyal, akademik-eğitsel, kariyer-mesleki anlamdaki ihtiyaç ve problemleri bağlamında 6-7 hafta süren tematik psikoeğitim programları uygulamaktadır. Mentörlük sistemi ile birebir öğrenciler ders-sınav-okul başarısı, verimli çalışma, olumlu davranış geliştirme gibi konularda izleme ve takipleri yapılmaktadır.

Öğrencilerin yetenek, ilgi, öğrenme stilleri, çalışma davranışları, gözlem vb test ve test dışı tekniklerle bireysel özellikleri belirlenmekte, mesleklere ve eğitsel kulüplere yöneltilirken bu sonuçlar dikkate alınmaktadır.

Öğrencilerin öğrenme stili belirlenerek, öğrenciye kendisine uygun en doğru öğrenme teknikleri konusunda rehberlik yapılır. Her öğrencinin öğrenme stilleriyle ilgili sınıf, branş ve mentör öğretmenler bilgilendirilerek, öğrencilerin öğrenme stillerine yönelik ders anlatımları konusunda öğretmenlere rehberlik yapılır.

Her öğrencinin öğrenme stilleriyle ilgili sınıf, branş ve mentör öğretmenler bilgilendirilerek, öğrencilerin öğrenme stillerine yönelik ders anlatımları konusunda öğretmenlere rehberlik yapılır.

Öğrencilerin öğrenme ve başarı ihtiyaçları dikkate alınarak öğrenciye özgü etüt programları hazırlanıp, program takibi yapılır.

Öğrencilerin okul başarısını artırması için, öğretmen-öğrenci-veli ve sınıf-okul-aile sistemlerinin birlikte çalışması ve uyumunu önemsemekteyiz.

Öğrencinin gelişim ve öğrenme sürecini aile içinde desteklemek amacı ile tematik aile bültenleri hazırlanıp ailelere rehberlik servisi aracılığı ile yönlendirilmektedir.

Sınav Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi tüm öğrencilerin velileri ile her dönem en az bir kez olmak üzere yüz yüze ya da telefon ile öğrenci başarı ve gelişimi hakkında görüşmeler yapmaktadır.

Öğrencilerimizin farklı gelişim alanlarına ve okul başarılarına yönelik her ay, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile düzenli olarak izleme-değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme sonrasında öğrencinin gelişimine ilişkin amaç ve faaliyetler belirlenerek takip edilir.

Gözü yüksekte olanlar! SINAV OLSUN, SAĞLAM OLSUN!          Kaliteye Online Kayıt